VENUS POZLAĆENI SET
Šifra LB-206-GP - 48 delova
SASTAV SETA