VENUS POZLAĆENI SET
Šifra LB-200-GP - 36 delova
SASTAV SETA