VILJUŠKA ZA SERVIRANJE SALATE - LB-306-9
Šifra LB-300 - 36 delova
SASTAV SETA